Březen 2012

biologický x sociální determinismus

19. března 2012 v 19:45 | Páťa a sešit sv |  Škola
sociální determinismus
- lidské povahové vlastnosti jsou určeny společností

biologický determinismus
-existují univerzální lidské vlastnosti které jsou zděděné/ vrozené

E. Wilson
wilson byl darwinista -> neodarwinistická koncepce
,, všem lidem jsou určeny univerzální lidské vlastnost´´
je v něm vidět ideolog kapitalismu

Každý člověk má vrozenou:
- soutěživostú agresivitu
- teritorialismus = touha/ nutkání získávat/ kontrolovat zdroje ( soukromé vlastnictví je potřebou člověka)
- dominance mužů
- obličejová mimika je univerzální
- xenofobie => strach/ nenávist k cizím -> přirozená agresivita

Kmen Arapešů
- příliš nerozlišuje mezi psychikou ženy a muže
- všichni jsou vychováváni podle euroamerické kultury typicky ´žensky´
- mírnost, emotivnost......

Mudrugumor- kmen kanibalů
- typicky mužské vlastnosti
- rozvíjí se agrese, soutěživost, sebejistota u dětí

Čambuli
- kmen dělá rozdíl mezi ženou a mužem
muži mají ,,typicky ženskou povahu´´ ( = závistiví, mírní, upovídaní, hašteřiví)
ženy mají ,,typicky mužskou povahu´´( = rezolutní, aktivní, energické, odhodlané, jdou si za svým cílem)

Chemie

18. března 2012 v 19:27 | Páťa a sešit chemie |  Škola
Chemická vazba
- atomy prvků se slučují do molekul
výjimkou jsou vzácné plyny VIII.A (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra)

Vznik vazby v molekule vodíku
1) atomy se musejí přiblížit, musejí mít dostatečnou energii,aby došo k jejich srážce
2)Na vzniku vazby se podílejí volné nespárované valenční elektrony
při vzniku vazby musí dojít k překryvu atomových orbitalů
3) valenční elektrony musejí mít vhodnou orientaci ( spin)

se vznikem vazby se uvolňuje energie-> stabilní systém má nejnižší energii-> proto vznikají molekuly

Vazebná energie:
=energie uvolněná při vzniku vazby
zn: EV [kJ/mol]
EV ( H2 )= 436

EV ( O2 )= 498
EV ( N2 )= 945
čím je číslo větší, tím je molekula pevnější
Disociační energie:
= energie, která se musí dodat aby byly atomy rozštěpeny ( z molekuly)
-> musí se dodávat
Chemická vazba:
=síla, která drží atomy pohromadě
=> vazebný elektronový pár
Délka vazby:
= mezijaderná vzdálenost
=( vzdálenost jader atomu)
Kovalentní vazba:
- volné (nespárované) valenční elektrony
= oběma atomům patří dva elektrony ( el. pár)
společně sdílejí el. pár
Koordinačně kovalentní vazba:
- liší se od kovalentní vazby pouze způsobem svého vzniku
jeden partner = donor= dárce (dává celý el. pár)
druhý partner akceptor= příjemce ( má nedostatek elektronů, prázdný orbital -> nedává nic)
Elektronegativita
je to číslo, které udává schopnost atomů přitahovat k sobě vazebné elektrony
1) Nepolární x
2) Polární x > 0,4x
3) Iontová x > 1, 7 (x je větší než 1,7)

Excitovaný stav atomu:
( wikipedie říká:)
Excitovaný stav je fyzikální jev, kdy elektrony v elektronovém obalu atomu jsou přeneseny do vyšších energetických hladin než je normální stav. Příkladem je fotoelektrický jev, vyvolaný dopadem fotonu. Excitovaný stav je důsledkem excitace. Je to stav s větším obsahem energie než stav základní. Vzniká přijetím energie v okolí. Elektron přechází na zlomek sekundy na vyšší energetickou hodnotu, poté se vrátí do základního stavu a uvolní energii ve formě elektromagnetického záření.
Miss nothing

18. března 2012 v 18:33 | The prettyreckless |  Písničky
I'm miss autonomy, miss nowhere
I'm at the bottom of me
Miss androgyny, miss don't care
What I've done to me

I am misused, I don't wanna do
Be not your slave
Misguided, I mind it, I'm missin the train.

And I don't know where I've been
And I don't know what I'm into
And I don't know what I've done to me

And as I watch you disappear into the ground
My one mistake was that I never let you down
So I'll waste my time, and I'll burn my mind
On miss nothing, miss everything

I'm miss fortune, miss so soon
I'm like a bottle of pain
Miss matter you had her
now she's goin' away

I'm misused, misconstrued
I don't need to be saved
Miss slighted, I mind it
I'm stuck in the rain

And I don't know where I am
And I don't know what I'm into
And I don't know what I've done to me

And as I watch you disappear into the ground
My one mistake was that I couldn't let you down
So I'll waste my time, and I'll burn my mind
On miss nothing, miss everything
Miss everything

And as I watch you disappear into my head
Well, there's a man who's telling me I might be dead
So I'll waste my time, and I'll burn my mind
So I'll waste my time, and I'll burn my mind
On Miss Nothing, Miss Everything!


Wish you were here

11. března 2012 v 3:37 | red nex |  Písničky
Wish you were here
me oh my countryman
wish you were here

Wish you were here
don't you know the snow
is getting colder
and i miss you like hell
and i'm feeling blue

I've got feelings for you
do you still feel the same
from the first time
i laid my eyes on you
i felt joy of living
i saw heaven in your eyes
in your eyes

Wish you were here
me oh my countryman
wish you where here

Wish you were here
don't you know the snow
is getting colder
and i miss you like hell
and i'm feeling blue

I miss your laugh
i miss your smile
i miss everything about you
every second's like a minute
every minute's like a day
when you're far away

Wish you were here
the snow is getting colder baby
wish you were here
a battlefield of love and fear

Ignorance

11. března 2012 v 1:49 | Paramore |  Písničky

If I'm a bad person,
You don't like me.
Well, I guess I'll make my own way.
It's a circle.
A mean cycle.
I can't excite you anymore.

Where's your gavel?
Your jury?
What's my offense this time?
You're not a judge but,
If you're gonna judge me
Well, sentence me to another life.

Don't wanna hear your sad songs;
I don't wanna feel your pain.
When you swear it's all my fault,
'Cause you know we're not the same.
We're not the same.
Oh, we're not,
The same.

Yeah, the friends who stuck together.
We wrote our names in blood.
But I guess you can't accept that,
The change is good.
It's good.
It's good.

Well, you treat me just like,
Another stranger.
Well, it's nice,
To meet you, sir.
I guess I'll go.
I'll best be on my way out.

You treat me just like,
Another stranger,
Well, it's nice
To meet you, sir
I guess I'll go
I'll best be on my way out.

Ignorance is your new best friend.
Ignorance is your new best friend.

This is the best thing,
That could've happened.
Any longer, and I wouldn't have made it.
It's not a war, no,
It's not a rapture.
I'm just a person,
But you can't take it!

The same tricks that;
That once fooled me,
They won't get you anywhere.
I'm not the same kid,
From your memory.
Well, now I can fend for myself.

Don't wanna hear your sad songs;
I don't wanna feel your pain.
When you swear it's all my fault,
'Cause you know we're not the same.
We're not the same.
Oh, we're not,
The same.

Yeah, we used to stick together.
We wrote our names in blood.
But I guess you can't accept that,
The change is good.
It's good,
It's good.

Well, you treat me just like,
Another stranger.
Well, it's nice,
To meet you, sir.
I guess I'll go.
I'll best be on my way out.

You treat me just like,
Another stranger.
Well, it's nice,
To meet you, sir.
I guess I'll go.
I'll best be on my way out.

Ignorance is your new best friend.
Ignorance is your new best friend.
Ignorance is your new best friend.
Ignorance is your new best friend.

Well, you treat me just like,
Another stranger.
Well, it's nice,
To meet you, sir.
I guess I'll go.
I'll best be on my way out.

You treat me just like,
Another stranger.
Well, it's nice,
To meet you, sir.
I guess I'll go.
I'll best be on my way out.

Brick by borink brick

11. března 2012 v 1:48 | Paramore |  Písničky
She lives in a fairy tale
Somewhere too far for us to find
Forgotten the taste and smell
Of the world that she's left behind
It's all about the exposure the lens I told her
The angles were all wrong now
She's ripping wings off of butterflies
Keep your feet on the ground
When your head's in the clouds

Well go get your shovel
And we'll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle (2x)

Ba da ba da ba

So one day he found her crying
Coiled up on the dirty ground
Her prince finally came to save her
And the rest you can figure out
But it was a trick
And the clock struck twelve
Well make sure to build your house brick by boring brick
or the wolves gonna blow it down
Keep your feet on the ground
When your head's in the clouds

Well go get your shovel
And we'll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle (2x)

Well you built up a world of magic
Because your real life is tragic
Yeah you built up a world of magic
If it's not real
You can't hold it in your hand
You can't feel it with your heart
And I won't believe it
But if it's true
You can see it with your eyes
Even in the dark
And that's where I want to be, yeah

Go get your shovel
We'll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle(2x)
Ba da ba da ba...

Monster

11. března 2012 v 1:45 | Paramore |  Písničky
You were my conscience, so solid, now you're like water
And we started drowning, not like we'd sink any farther
But I let my heart go, it's somewhere down the bottom
But I'll get a new one and come back for the hope that you've stolen

I'll stop the whole world, I'll stop the whole world
From turning into a monster and eating us alive
Don't you ever wonder how we survive?
Well now that your gone, the world is ours.

Oh oh oh oh, oh oh oh oh

I'm only human, I've got a skeleton in me
but I'm not the villain, despite what you're always preaching.
Call me a traitor, I'm just collecting your victims
And they're getting stronger
I hear them calling(They're calling)

I'll stop the whole world, I'll stop the whole world
From turning into a monster, and eating us alive
Don't you ever wonder how we survive?
Well now that your gone, the world is ours

Well you find your strength in solutions
But I liked the tension
And not always knowing the answers
But you're gonna lose it, you're gonna lose it

I'll stop the whole world, I'll stop the whole world
From turning into a monster, and eating us alive
Don't you ever wonder how we survive?
Well now that your gone, the world...

I'll stop the whole world, I'll stop the whole world
From turning into a monster, eating us alive
Don't you ever wonder how we survive?
Now that your gone, the world is ours.

When You´re gone

11. března 2012 v 1:43 | Avril Lavigne |  Písničky
I always needed time on my own,
I never thought, I'd need you there when I cry,
And the days feel like years when I'm alone,
And the bed where you lie,
is made up on your side !

When you walk away, I count the steps that you take,
Do you see how much I need you right now?

When you're gone,
The pieces of my heart are missing you,
When you're gone,
The face I came to know is missing too,
When you're gone,
All the words I need to hear to always get me through the day,
And make it OK,
I miss you !!!

I've never felt this way before,
Everything that I do, reminds me of you,
And the clothes you left they lie on the floor,
And they smell just like you,
I love the things that you do !

When you walk away, I count the steps that you take,
Do you see how much I need you right now?

When you're gone,
The pieces of my heart are missing you,
When you're gone,
The face I came to know is missing too,
And when you're gone,
All the words I need to hear to always get me through the day,
And make it OK,
I miss you !!!

We were made for each other,
out here forever,
I know we were !!!

All I ever wanted was for you to know,
Everything I do I give my heart and soul,
I can hardly breathe, I need to feel you here with me !!!

When you're gone,
The pieces of my heart are missing you,
When you're gone,
The face I came to know is missing too,
When you're gone,
The words I need to hear will always get me through the day,
And make it OK,
I miss you !!!

When you belive

11. března 2012 v 1:40 | Whitney Houston a Mariah Carey |  Písničky
Many nights we prayed
With no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song
We barely understood

Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains
Long before we knew we could
(Oh yes)

There can be miracles when you believe
Though hope is frail its hard to kill
Who knows what miracles you can achieve
When you believe, somehow you will
You will when you believe
(oh yeah)

In this time of fear
When prayers so often proved in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away

Yet now I'm standing here
My heart so full I can't explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I'd say

There can be miracles when you believe (when you believe)
Though hope is frail its hard to kill
Who knows what miracles you can achieve (you can achieve)
When you believe, somehow you will
You will when you believe

They don't always happen when you ask
And its easy to give in to your fears (oh)
But when your blinded by your pain
Can't see your way straight though the rain
a small but still, resilient voice
Says love is very near (yeah yeah)

There can be miracles (miracles) when you believe (lord when you believe oh ho)
Though hope is frail (though hope is frail) its hard to kill (it's haaaard to kill oh oh)
Who knows what miracles you can achieve
When you believe, somehow you will
somehow you will
You will when you believe

You will when you believe
Just believe (2 times)... (oh yeah)
You will when you believe

I will always love you

11. března 2012 v 1:36 | Whitney Houston |  Písničky
If I
Should stay
I would only be in your way
So I'll go
But I know
I'll think of you every step of
the way

And I...
Will always
Love you, oohh
Will always
Love you
You

My darling you
Mmm-mm

Bittersweet
Memories
That is all I'm taking with me
So good-bye
Please don't cry
We both know I'm not what you
You need

And I...
Will always love you
I...
Will always love you
You, ooh

I hope
life treats you kind
And I hope
you have all you've dreamed of
And I wish you joy
and happiness
But above all this
I wish you love

And I...
Will always love you
I...
Will always love you
[Repeat]

I, I will always love
You....
You
Darling I love you
I'll always
I'll always
Love
You..
oooh
ooohhh

Run to you

11. března 2012 v 1:30 | Whitney Houston |  Písničky

I know that when you look at me
There's so much that you just don't see
But if you would only take the time
I know in my heart you'd find
A girl who's scared sometimes
Who isn't always strong
Can't you see the hurt in me?
I feel so all alone

Refrén:
I wanna run to you (oooh)
I wanna run to you (oooh)
Won't you hold me in your arms
And keep me safe from harm
I wanna run to you (oooh)
But if I come to you (oooh)
Tell me, will you stay or will you run away

Each day, each day I play the role
Of someone always in control
But at night I come home and turn the key
There's nobody there, no one cares for me
What's the sense of trying hard to find your dreams
Without someone to share it with
Tell me what does it mean?

I wanna run to you (oooh)
I wanna run to you (oooh)
Won't you hold me in your arms
And keep me safe from harm
I wanna run to you (oooh)
But if I come to you (oooh)
Tell me, will you stay or will you run away

I need you here
I need you here to wipe away my tears
To kiss away my fears
If you only knew how much...

I wanna run to you (oooh)
I wanna run to you (oooh)
Won't you hold me in your arms
And keep me safe from harm
I wanna run to you (oooh)
But if I come to you (oooh)
Tell me, will you stay or will you run away.